IGCAS | CAS
 
Location:  Home > Publications > ACTA GEOCHIMICA
Vol. 37, No.6 December 2018 TEXT SIZE: A A A

 

ACTA GEOCHIMICA   

(Vol. 37, No.6 December 2018)
 
 

 
  

ORIGINAL ARTICLES  

781

The effects of clay minerals and organic matter on nanoscale pores in Lower Paleozoic shale gas reservoirs, Guizhou, China
Yuantao Gu · Quan Wan · Wenbin Yu · Xiaoxia Li · Zhongbin Yu

805

Age and geochemistry of Early Ordovician A-type granites in the Northeastern Songnen Block, NE China
Changzhou Deng · Deyou Sun · Guangyi Sun · Changlu Lv · Zhen Qin · Xianquan Ping · Guanghui Li

820

Origin and genetic family of Huhehu oil in the Hailar Basin, northeast China
Yao-Ping Wang · Fan Zhang · Yan-Rong Zou · Zhao-Wen Zhan · Yulan Cai

842

Genesis of fahlore in the Tianbaoshan lead–zinc deposit, Sichuan Province, China: a scanning electron microscopy–energy dispersive spectroscopy study
Yusi Hu · Lin Ye · Zhenli Li · Zhilong Huang · Jiawei Zhang

854

The morphological characteristics of gully systems and watersheds in Dry-Hot Valley, SW China
Zhen Xu · Fachao Qin · Bin Zhang · Qingchun Deng · Hui Liu · Jie Jin · Liangtao Shi

867

State of rare earth elements in the rare earth deposits of Northwest Guizhou, China
Peinan He · Mingyou He · Hai Zhang
875  Does bicarbonate affect the nitrate utilization and photosynthesis of Orychophragmus violaceus?
Ye Lu · Yanyou Wu · Kaiyan Zhang

886

Distribution and geochemical significance of trace elements in shale rocks and their residual kerogens
Jian-bing Xu · Bin Cheng · Qian Deng · Yun-gan Liang · Oluwabamise Lekan Faboya · Ze-wen Liao
901 Data modelling for crude oil migration studies using ranking method: a rapid geo-tracer technique for geochemists
Oluwabamise L. Faboya · Oluwadayo O. Sonibare · Olusola T. Faboya · Utkarsh Agrawal · Zewen Liao ·Olusegun Ekundayo
911

Incorporation of silica into the goethite structure: a microscopic and spectroscopic study
Abdullah Musa Ali · Eswaran Padmanabhan · Hassan Baioumy

Copyright © 2021 Institute Of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved.
Address: 99 West Lincheng Road, Guanshanhu District, Guiyang, Guizhou Province 550081, P.R.China
Tel: +86-851-85895239 Fax: +86-851-85895239 Email: web_en@mail.gyig.ac.cn