Home | Contact Us | Sitemap | 中文 | CAS | Director's Email
 
Location:Home > Publications > Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry
Vol. 29, No. 4, 2010 TEXT SIZE: A A A

Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry

Vol. 29, No.4, 2010

Contents

 Metallogenic epoch of the Oubulage copper-gold deposit in the Alashan area, Inner Mongolia autonomous region

    ---LI Jun-jian, ZHAI Yu-sheng, SANGHai-qing, LIHui-min, ZHANG Yong-sheng, LIUSun-yang, WANG Shou-guang, 

     SUN Zheng-ping, LIUXiao-xue.................................................................................................................................................................................323

Geochemistry of the ore-bearing porphyry of Lurige Mo(Cu) deposit, Qinghai: Implications for tectonic setting and lithogenesis

    ---HAO Jin-hua, CHENJian-ping, DONGQing-ji, WANG Tao, LUO Zhi-zhong....................................................................................................328

Geochemistry and tectonic environment of amphibolites of the Zanhuang metamorphic complex

    ---XIAOLing-ling, JIANG Zong-sheng...........................................................................................................................................................................339

Comparison study of the creatures in modern and ancient ocean vents and its implications

    ---CAI Xiong-fei, CHENBin, WEI Qi-rong, LUO Zhong-jie, WANG Hao-lin............................................................................................................348

The geochemical characteristics of biotites and their constraints on uranium mineralization in Guidong pluton 

    ---CHEN You-wei, BI Xian-wu, HURui-zhong, ZHUWei-guang, XULei-luo, DONGShao-hua .........................................................................355

Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of the peraluminous granites in the Nacheng gold deposit, Yongning, Guangdong

    ---WUJi-cheng, LI Ji-hua, LITai-bing, LI Yong-guang ..............................................................................................................................................364

Zircon U-Pb SHRIMP dating of the monzonite granite-porphyry from the Bangpu large porphyry molybdenum-copper deposits, Tibet, and its geological significance

    ---ZHOUXiong, WEN Chun-qi, WEN Quan, WUPeng-yu, CAOSheng-yuan, FEIGuang-chun, HUO Yan, ZHOUYu.....................................373

Spatial correlation analysis for the structure controlling gold deposits in the southeastern Guizhou Province

    ---DUDing-quan, LIUZhi-chen, SUNShi-jun, GUShang-yi, CHENFan, DUWei...................................................................................................380

REE geochemistry characteristics of stratigraphic samples in the Abalieke region, western Kunlun

    ---SHENNeng-ping, ZHANG Zheng-wei, PENG Jian-tang, XIAO Jia-fei, ZHUXiao-qing, YOUFu-hua,

     ZHANG Zhong-shan, WANG Fu-dong ..................................................................................................................................................................388

The age of Kalagang formation in the Santanghu Basin, northeast Xinjiang: Evidence from zircons U-Pb dating of volcanic rocks

    ---ZHANGMing-min,CHENHong-han,ZHENG Jian-ping,SUYu-ping ................................................................................................................400

A comparative study of the characteristics of the basic-ultrabasic rocks in the southwest region and the ore rocks in the Jinchuan Ni-Cu deposit

    ---PENGQiao-liang, ZENGNan-shi, TONG Rui-ling, HUANG Jin-jie, FANGKe, WANG Qian, NIUCong-cong..........................................409

The characteristics of silver-bearing sulphosalts in the Shanhu W-Sn(Ag) deposit, Guangxi

    ---WANG Qian, AN Yun-ling, XIAHong-yuan , LIANGShu-yi .................................................................................................................................417

Metallogenic characteristics and metallogenic factors of bauxite deposits in northern Guizhou

    ---LIUYou-ping, XIA Yun, WANG Jie-min .................................................................................................................................................................422

Microwave induced catalysis treatment of landfill leachate using delaminated iron-pillared montmorillonite as catalyst

     ---WANG Fei-fei, WU Ye-chang, YURui, XUChuan-yun ..................................................................................................................................426

Copyright © 2021 Institute Of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved.
Address: 99 West Lincheng Road, Guanshanhu District, Guiyang, Guizhou Province 550081, P.R.China
Tel: +86-851-85895239 Fax: +86-851-85895239 Email: web_en@mail.gyig.ac.cn